Elektrownia wiatrowa przemysłowa

Elektrownie wiatrowe przemysłowe

Elektrownie wiatrowe, zarówno przydomowe jak i przemysłowe, pozwalają na użytkowanie ekologicznej energii elektrycznej. Co to znaczy? Oznacza to po prostu, że w procesie produkcji energii elektrycznej nie są wykorzystywane w procesie spalania żadne nieodnawialne źródła energii. Dlatego jako główne zalety ekologicznego pozyskiwania energii wymienić można:

  • Niewyczerpalność źródła – w tym przypadku wiatru
  • Brak kosztów surowca z którego wytwarzana jest energia – wiatr jest darmowym dobrem naturalnym. Koszty ograniczają się jedynie do wybudowania elektrowni i eksploatacji maszyn.

 

Chociaż historia energii wiatrowej na świecie sięga wielu lat wstecz to w Polsce energię elektryczną z wiatru pozyskuje się stosunkowo od niedawna. Pierwszy polski wiatrak ma obecnie niespełna 25 lat, a wybudowany został nieopodal Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Chociaż od początku lat ’90 do dnia dzisiejszego liczba wiatraków w naszym kraju zwiększyła się do liczby 900, to w skali Europy nadal posiadamy ich najmniej. W ostatnich latach odsetek zielonej energii produkowanej w Polsce z udziałem wiatraków stanowił jedynie 13%. Pierwsze turbiny przemysłowe stawiane w Polsce osiągały moc do 26kW. Dzisiaj urządzenia te mogą wyprodukować nawet 2MW. Zaskakująca jest powierzchnia nośna największych turbin, sięga ona nawet 5000 m2. Generatory o takiej powierzchni są w stanie wytworzyć w skali roku taką ilość energii elektrycznej, która może zasilić około 1500 gospodarstw domowych. Farmy wiatrowe produkują w skali światowej taką ilość energii, która wystarcza zaspokojenie potrzeb energetycznych niemal 10 000 000 populacji.

Elektrownie wiatrowe mają negatywny wpływ na środowisko?

Energia pochodząca z przetworzenia siły wiatru w dalszym ciągu wywołuje kontrowersje i można spotkać się z różnymi opiniami na temat farm wiatrowych. Panuje przekonanie, że turbiny wiatrowe są głośne, tak było w czasach świetności pierwszych turbin, które emitowały dużą ilość hałasu. Obecnie technologia pozwoliła na stworzenie maszyn, które pracują w niezwykle cichy sposób, tak cichy, że ich praca jest niesłyszalna już w odległości 200-250m od turbiny. Umiejscowienie farm wiatrowych w naszym kraju określają przepisy prawne, które nie zezwalają na instalowanie w pobliżu miejsc zamieszkania maszyn, które emitują hałas przekraczający 40dB. Dodatkowo badania naukowe potwierdzają, że niska częstotliwość dźwięków emitowanych przez turbiny nie może mieć negatywnego wpływu na zdrowie.

Kolejnym mitem, który nadal pokutuje w społeczeństwie jest przekonanie, że farmy wiatrowe mają negatywny wpływ na środowisko naturalne a tym samym na zdrowie ludzi. Przeciwne zdanie na ten temat przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. Według niej energetyka wiatrowa jest najkorzystniejszym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej jeżeli chodzi o wpływ zarówno na środowisko jak i zdrowie.

Z różnych źródeł słychać także głosy, że wiatraki elektrowni wiatrowych zagrażają latającym stworzeniom, np. ptakom czy nietoperzom. Należy mieć na uwadze, że elektrownie wiatrowe jak każda przemysłowa działalność człowieka, ma wpływ na środowisko, jednak w przypadku elektrowni zagrożenia nie są większe niż w przypadku innych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej. Organizacje ekologiczne takie jak Greenpeace otwarcie popierają przemyślane i zrealizowane z uwzględnieniem wszystkich przepisów, inwestycje związane z ekologiczną energią elektryczną.

Jeżeli ktoś zmaga się z decyzją zainwestowania w przemysłową farmę wiatrową, to powinien wiedzieć, że droga do jej wybudowania jest bardzo długa. Nie chodzi tu o czas postawienia wiatraków i uruchomienia maszyn, ponieważ obecnie maszyny można zamówić gotowe, na rynku istnieje wiele firm, które zajmują się produkcją, budową i instalacją tego typu urządzeń. Przed inwestorem stoi jednak wiele innych czynności, które musi wykonać zanim zleci budowę swojej farmy.

Pierwszą i niezwykle konieczną czynnością jest sprawdzenie czy miejsce, które wybrał na budowę parku wiatrowego spełnia wymagania. To znaczy, czy znajduje się w odległości minimum 1km od najbliższych skupisk ludzkich. Jeżeli odległość od domów mieszkalnych czy innych miejsc publicznych nie przekracza 1km inwestor będzie musiał liczyć się z koniecznością zainstalowania maszyn, które podczas pracy powodują hałas nieprzekraczający 40dB. Kolejną niesłychanie ważną czynnością, którą inwestor musi wykonać przed budową farmy wiatrowej, jest zbadanie miejsca wybranego na budowę pod względem użyteczności dla farmy. Należy dokładnie przeanalizować siłę i częstotliwość wiatru, w skali całego roku i różnych warunków pogodowych, tak aby otrzymać informacje, które pozwolą na obliczenia czy elektrownia będzie w stanie wytworzyć w skali całego roku pożądaną ilość energii elektrycznej.

Największa dotychczasowa zagraniczna inwestycja w polskie elektrownie wiatrowe

Szwajcarski inwestor planuje wybudowanie największej elektrowni wiatrowej w naszym kraju. Planowo inwestycja ma zostać zrealizowana w trzech etapach. Pierwszy etap zakłada wybudowanie trzech elektrowni wiatrowych FWT 2500 (produkcja niemiecka), każda o przepustowości 2,5 MW. Planowo inwestycja ta ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. W drugim etapie inwestor założył budowę czternastu elektrowni o takiej samej mocy. Termin realizacji etapu drugiego wyznaczono na koniec 2016 roku. Kolejnym elementem inwestycji będzie rozbudowanie w 2017 roku farmy wiatrowej w Krzanowicach o szesnaście elektrowni o mocy 3MW. Kiedy inwestycja zostanie zrealizowana park wiatrowy w gminie Krzanowice posiadać będzie 33 elektrownie, których łączna moc wynosić będzie 90,5 MW. Będzie to jeden z największych tego rodzaju obiektów w naszym kraju. Inwestorem jest szwajcarski fundusz VisaVento, a producentem elektrowni, które zasilą farmę niemiecka firma  FWT Production GmbH.

 

 


by with no comments yet.