Geotermia

Energia Geotermalna

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma coraz większe znaczenie dla środowiska. Dzięki wykorzystaniu potencjału drzemiącego w naturze możemy po pierwsze zmniejszyć zużycie nieodnawialnych źródeł, po drugie chronić Matkę Naturę ograniczając emisję trujących substancji.  Jednym ze sposobów wykorzystywania naturalnych źródeł energii jest korzystanie z ciepła znajdującego się we wnętrzu ziemi czyli energii geotermalnej. To dzięki niej mamy dostęp do gorącej wody lub pary pochodzącej wprost ze środka ziemi.

Wykorzystywanie ciepła zgromadzonego w skałach ma długą historię – podobnie jak korzystanie z siły wiatru do rozruchu wiatraków. Gorąca woda pochodząca ze źródła wykorzystywana była już od dawien dawna w Ameryce. Mieszkańcy zarówno Ameryki Północnej jak i Południowej korzystali ze źródeł gorącej wody podczas codziennych czynności jak mycie czy gotowanie. Woda z wnętrza ziemi stosowana jest również od dawna w celach leczniczych. W starożytnym Rzymie natomiast stosowano ciepło produkowane przez Matkę Ziemię do ogrzewania domostw.  Jednak dopiero wiek XX i osiągnięcia technologiczne pozwoliły na rozpoczęcie wykorzystania kryjącego się w ziemi potencjału, na szerszą skalę.

W Polsce gorące źródła znajdujące się między innymi w Cieplicach (Sudety), wykorzystywane są już prawie 1000 lat. W przemyśle ciepło ziemi stosowane jest od niedawna. Pierwsza elektrownia geotermalna powstała na początku dwudziestego stulecia we Włoszech. Prym w wykorzystaniu geotermii obecnie wiedzie Islandia. Właśnie w Islandii prawie 90% budynków ogrzewanych jest dzięki energii pochodzącej z wnętrza ziemi, a w prawie wszystkich domach dostępna jest gorąca woda pochodząca ze źródła.

Zastosowanie energii geotermalnej obecnie:

  • Produkcja prądu elektrycznego
  • Użycie bezpośrednie – w zależności od temperatury wody pochodzącej ze źródła, może mieć ona różne zastosowania. W dalszym ciągu najpopularniejszym zastosowaniem geotermii jest m. in. wykorzystanie jej w ciepłownictwie, rolnictwie, do odladzania, w hodowli ryb/zwierząt, rekreacji itp.

Korzystanie z zasobów płytkiej geotermii:

Do upowszechnienia się instalacji geotermalnych w naszym kraju znacznie przyczynił się rozwój rynku pomp ciepła, a także nieustanne podnoszenie się świadomości konsumentów energii w zakresie OZE. Aby wykorzystać ciepło drzemiące w płytkich warstwach ziemi (do 10 m w głąb) wykorzystuje się specjalne pompy i instalacje. Dostosowanie ich do potrzeb pomieszczeń pozwala na wykorzystanie energii na dwa sposoby – ogrzewanie budynku, kiedy tego wymaga, lub chłodzenie go w okresach ciepła. Zaletami stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie wykorzystywania energii geotermalnej do użytku mieszkaniowego i przemysłowego są niewątpliwie:

  • Krótki okres oczekiwania na zwrot inwestycji
  • Brak emisji toksycznych substancji do środowiska naturalnego.

Nieustannie rośnie stopień zainteresowania możliwościami energetycznymi drzemiącymi we wnętrzu ziemi, nie tylko w naszym kraju, ale w większości krajów Europy. Dlatego powstał specjalny projekt mający wspomóc inwestorów (zarówno osoby prywatne jak i instytucje) w zebraniu informacji i podejmowaniu decyzji związanych z wyborem instalacji i miejscem inwestycji. Projekt o nazwie ThermoMap miał za zadanie stworzenie – na podstawie badań z zakresu geologii, ukształtowania terenu, hydrogeologii i innych dostępnych danych – mapy konturowej Europy obrazującej potencjał kryjący się w płytkiej geotermii. Skala mapy to 1:250 000, wyróżnia ona tereny o największych możliwościach w zakresie wykorzystania płytkiej geotermii, ale również punkty, w których wykorzystanie energii geotermalnej jest niemożliwe. Narzędzia ThermoMap pomagają w wyborze lokalizacji, oszacowaniu kosztów inwestycji, a także czasu jaki będzie potrzeby na jej zwrot. Największą zaletą narzędzia jest jego ogólnodostępność również w wersji polskiej. Dzięki temu każdy inwestor może bez trudu rozpocząć plany własnej eko-inwestycji.

Narzędzia dostępne są pod następującymi adresami:

http://www.thermomap-project.eu/project/

http://geoweb2.sbg.ac.at/thermomap/index.html?lang=pl.

Polska elektrociepłownia geotermalna

W Kole powstanie pierwsza w kraju elektrownia geotermalna. Inwestycji tej podejmie się spółka Geothermal Energy Resources. Zaletą planowanej inwestycji jest dostarczanie całkowicie ekologicznej energii, zmniejszenie wydatków na nowoczesne inwestycje niskoemisyjne. Głównym założeniem inwestycji jest zwiększenie efektywności cieplnej, a także zapewnienie mieszkańcom Koła stabilizacji cen energii.

Według planów inwestycja ma zapewnić około 220 tys. GJ w skali roku, co stanowi praktycznie 90% zapotrzebowania na energię w Kole, zapewni także oszczędności w postaci ograniczenia zużycia ciepła i emisji CO2.

 


by with no comments yet.