Recykling

Recyklingkontenery recykling

Czym jest recykling? To nic innego jak sposób ograniczenia eksploatacji środowiska naturalnego. Polega na wykorzystaniu kilkukrotnie, przetworzeniu lub użyciu w inny sposób przedmiotów uważanych za odpady.

Z jednej strony chodzi o produkcję artykułów z surowców biodegradowalnych – czyli przyjaznych dla środowiska w procesie rozkładu, pozwalających – po przetworzeniu – na ponowne wykorzystanie surowca w procesie produkcji.  Chodzi o to, żeby w jak najmniejszym stopniu eksploatować matkę naturę i surowce, które od niej pochodzą. Artykuły wyprodukowane z materiałów w procesie recyklingu oznaczane są specjalnym znaczkiem.

Wyróżnić można kilka rodzajów recyklingu:

  • Recykling materiałowy inaczej zwany mechanicznym
  • Recykling surowcowy – chemiczny
  • Recykling energetyczny
  • Recykling organiczny

Recykling materiałowy to proces polegający na przetworzeniu odpadów w produkty, które można wykorzystać ponownie. Przetworzenie to odbywa się w procesie mechanicznym lub chemicznym. Proces rozpoczyna się zebraniem i posortowaniem odpadów, które następnie zostają przetworzone w surowiec wtórny. Następnie z surowca wtórnego wytwarzany jest wyrób finalny. Produkt końcowy może być wytworzony w całości lub w części z materiałów pochodzących z odzysku.

Recykling surowcowy (inaczej zwany chemicznym) odbywa się w procesie przetwarzania odpadów do postaci materiałów, z których produkty zostały wytworzone, zanim stały się odpadami.

Recykling energetyczny polega na wykorzystywaniu energii powstałej podczas spalania odpadów. W Powstałe w tym procesie ciecze i gazy wykorzystywane są jako paliwa.

Recykling organiczny to po prostu tradycyjny proces rozkładu odpadów naturalnych. Odbywa się on w warunkach kontrolowanych z wykorzystaniem mikroorganizmów.


by with no comments yet.