Unia Europejska

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od roku 2004,  unia europejska logootworzyło się wiele możliwości dla osób chcących założyć firmę, bądź już prowadzących działalność gospodarczą. Fundusze unijne dają możliwość pozyskania środków nie tylko na otwarcie działalności gospodarczej, ale również na inne cele. Lata 2014-2020 są idealnym czasem właśnie dla osób prowadzących małe i średnie firmy ponieważ to oni i samorządy będą najbardziej wspierani finansowo przez Unię Europejską w tych latach.

Ponieważ ważnymi celami Unii Europejskiej są działania w zakresie poprawy stanu środowiska i zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej dlatego, zawsze chętnie wspiera te firmy, które działają w obszarze ochrony środowiska czyli np. firmy działające w zakresie gospodarowania odpadami, produkcją energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych czy ogólnie przedsiębiorstwa działające w sposób odpowiedzialny społecznie.

Co to jednak znaczy społeczna odpowiedzialność w biznesie? Społeczna odpowiedzialność biznesu ogólnie rzecz biorąc polega na zorientowaniu przedsiębiorstwa w zakresie dbałości o środowisko naturalne. W zakresie tym mieści się między innymi, nadanie procesowi produkcji charakteru jak najbardziej przyjaznego środowisku naturalnemu. Jest na to wiele sposobów np.:

  • Instalacja urządzeń pozwalających na korzystanie z odnawialnych źródeł energii jak kolektory słoneczne
  • Instalacja części hydraulicznych dzięki którym zużywana jest mniejsza ilość wody
  • Dokładna segregacja śmieci, która od niedawna stała się obowiązkiem każdego, nie tylko przedsiębiorcy
  • Wykorzystywanie energii cieplnej pochodzącej z maszyn w procesie produkcji, do ogrzewania biur i pomieszczeń firmowych
  • Jeżeli firma zajmuje się produkcją artykułów chemicznych lub innych nieprzyjaznych środowisku, ale użytecznych dla gospodarki i potrzebnych na rynku, to uznaje się ją za odpowiedzialną społecznie kiedy okazuje świadome podejście do ekologii przekazując fundusze na cele z nią związane

Na jakie cele można uzyskać dotacje z Unii Europejskiej dla firm zorientowanych społecznie?

W zakresie odnawialnych źródeł energii Unia chętnie inwestuje w:

Biogazownie – czyli rodzaj elektrowni, w której źródło energii – biogaz powstaje Biogasholder_and_flarew procesie fermentacji biomasy roślinnej, różnego rodzaju odpadów organicznych (jak trawy, liście itp.) czy odchodów zwierząt.

 

 

Elektrownie wiatrowe – to inaczej zwane farmy wyposażone w wiatraki wiatrak prądotwórczyspecjalnej konstrukcji, które napędzane siłą wiatru tworzą energię elektryczną.

 

 

Solary – inaczej panele słoneczne, dzięki nim energia słoneczna wykorzystywana jest np. do ogrzewania wody.Solar_Array

 

 

UE chętnie finansuje w całości lub w części przystosowanie firmy do norm jakie spełniać powinno społeczeństwo ekologiczne. Można pozyskać fundusze na stworzenie przyzakładowej oczyszczalni ścieków, zakup solarów, lub stworzenie elektrowni wiatrowej lub biogazowni przyzakładowej.

http://www.eko-dotacje.pl/


by with no comments yet.